GERAS, s.r.o., ako obstrávateľ v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky na nižšie špecifikovaný predmet zákazky.

Stiahnite si špecifikáciu zákazky: Výzva na predloženie ponuky

Stiahnite informáciu o výsledku: Informácia o výsledku

Informácia o spolufinancovaní inovácie výrobného procesu EU: OPVaI tabula A3 Geras